Logo wereldregio.nl

Vernielde Zeeuwland-woningen weer waterdicht

Het is dankzij de inzet van de aannemers gelukt om alle door de windhoos getroffen huurwoningen vandaag (donderdag) voor de regen wind en waterdicht te krijgen. Ook is de woning en woonomgeving weer veilig.

Vijf woningen aan de Calandweg 24 t/m 32 zijn tijdelijk onbewoonbaar. Zeeuwland heeft nauw contact met deze bewoners. Inmiddels is er tijdelijk woonruimte voor hun gevonden. Voor alle getroffen bewoners zijn woensdag t/m vrijdag koffiemomenten georganiseerd in de wijk. Tijdens deze bijeenkomsten konden bewoners hun verhaal kwijt en vragen stellen. Medewerkers van Zeeuwland waren hierbij aanwezig.

Nu de woningen wind- en waterdicht zijn, gaat Zeeuwland aan de slag met het plan om alle woningen de komende tijd definitief te herstellen. Ze verwacht hier de komende maanden mee bezig te zijn.