Logo wereldregio.nl

Proef met gratis openbaar vervoer

In september start de gemeente een proef met gratis openbaar vervoer voor minima. Hiermee wil de gemeente inzicht krijgen in de behoefte aan gratis openbaar vervoer voor inwoners met een laag inkomen.

Wethouder Paula Schot vindt het belangrijk dat dit onderzoek gedaan wordt. “Wij streven ernaar dat zoveel mogelijk inwoners van Schouwen-Duiveland actief mee kunnen doen in de samenleving. Voor mensen met een laag inkomen is dat vanwege financiële beperkingen niet altijd mogelijk, waardoor het sociale isolement groter wordt. Het aanbieden van gratis openbaar vervoer kan een impuls zijn om dit tegen te gaan. We hopen dan ook dat we na afloop van de pilot positieve ervaringen horen.”

De gemeente selecteert honderd inwoners die mogen meedoen aan de pilot. Het betreft een representatieve selectie, waarbij gekeken wordt naar spreiding over het eiland, in leeftijd (vanaf 12 jaar) en in hoogte van inkomen. Het inkomen mag niet meer dan 130% van de bijstandsnorm bedragen. Deelnemers kunnen vrij reizen met de bus gedurende de daluren (maandag tot en met vrijdag na 9.00 uur en in het weekend de hele dag) in de provincie Zeeland, de regio Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Als de pilot succesvol is en voorziet in een behoefte, wordt eind 2023 bepaald of er een vervolg komt.