Logo wereldregio.nl

Bloei! in strijd tegen corona achterstand

Aanbieders van naschoolse activiteiten kunnen zich vanaf nu aanmelden voor ‘Bloei!’. Dat is het naschoolse activiteitenprogramma van de gemeente, dat in samenwerking met het onderwijs en de kinderopvang wordt gerealiseerd. Het streven is om na de zomervakantie van start te gaan.

De overheid heeft in totaal € 8,5 miljard uitgetrokken voor een Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het doel van het programma is om kinderen en jongeren te ondersteunen die door corona vertraging hebben opgelopen, minder goed presteren of niet lekker in hun vel zitten. De gemeente zet het NPO-geld in om de talenten en gaven van jeugdigen (opnieuw) tot bloei te laten komen. In samenwerking met het onderwijs en de kinderopvang wordt op dit moment hard gewerkt aan het realiseren van het naschoolse activiteitenprogramma van Schouwen-Duiveland.