Logo wereldregio.nl
Foto: wereldregio.nl

Woningen op locatie oude Cornelia

De gemeenteraad wil dat er woningen komen op de locatie van de oude Cornelia in Zierikzee.

Een motie van de VVD is door de gemeenteraad aangenomen. Onderzocht moet worden of de gemeente dit deels in eigen beheer kan gaan doen. Het gaat vooral om betaalbare en levensloopbestendige woningen, die geschikt zijn voor starters, senioren en zogenoemde spoedzoekers. Voorlopig wordt de Cornelia naar alle waarschijnlijkheid ingezet voor de opvang van Oekraïners. Als dat voorbij is, kan er wat de gemeenteraad betreft gebouwd gaan worden. Omwonenden hebben eerder naar de plannen gevraagd tijdens een informatieavond over de opvang, toen was er nog geen sprake van de plannen. Nu de gemeenteraad hier expliciet om gevraagd heeft, komt het een stap dichterbij.