Logo wereldregio.nl

Grote onrust binnen muren Allévo

Onder het personeel van zorgaanbieder Allévo is grote onrust ontstaan. De directie heeft besloten om geen ZZP’ ers meer in te huren voor de zorg. ZZP’ers zijn niet in loondienst en kosten daardoor aanzienlijk meer. Daar is geen geld meer voor. Dat betekent dat alle medewerkers van bijvoorbeeld de Duinen in Haamstede, Borrendamme en Zierik7 in ZIerikzee en In ’t Opper in Bruinisse hun vaste plek kunnen verliezen. Familie wordt zelfs gevraagd te helpen bij koken en schoonmaken.

Allévo-bestuurder Natasja Mariman schrijft aan de bewoners en hun familie: ”De continui¨teit van basiszorg, zoals persoonlijke hygie¨ne en voeding, krijgt altijd onze prioriteit. Maar in de komende periode kan het zijn dat deze zorg en de ondersteuning mogelijk wordt aangeboden op andere tijden of door andere medewerkers en vrijwilligers dan u gewend bent. We zullen deze keuzes natuurlijk met alle zorgvuldigheid nemen’’. Niet alleen het stoppen met ZZP’ers maar ook het. Hoge ziekteverzuim zijn voor de directie aanleiding om deze maatregel af te kondigen.
Het personeel heeft deze week bericht gekregen, waarin ze kunnen aangeven of ze op een andere plaats ingezet willen worden. Ze voelen zich overvallen. Met name dat is verkeerd gevallen bij het personeel, waardoor er onrust is ontstaan. Mariman doet ook een beroep op de familie van bewoners. ”U kunt daarbij denken aan ondersteuning in de hulp en zorg voor uw familielid, maar ook uw inzet voor bijvoorbeeld schoonmaakactiviteiten en/of koken in de buurt- of huiskamers.’’
Bestuurssecretaris Erenst Franken kan desgevraagd niet zeggen hoeveel ZZP’ers er nu uit de organisatie vertrekken. Wat het financiele voordeel daarvan is, wil hij niet zeggen. Of de maatregel definitief is of dat er wellicht in de toekomst weer ZZP’ers kunnen terugkeren, hangt wat hem betreft af van de ervaringen die worden opgedaan met de nieuwe werkwijze.
Annemiek Bruins, voorzitter van de cliëntenraad (de belangenbehartiger van de bewoners) denkt dat de ingreep de zorg vooralsnog niet zal raken. “Het is vooral een personele kwestie.’’ Ze zegt het wel nauwlettend in de gaten te zullen houden.