Logo wereldregio.nl

Onderzoek naar kade haven Sas

Er komt een onderzoek naar het verzakken van het straatwerk aan de zijde van haven ’t Sas bij de Zuidhavenpoort.

Vorig jaar is op twee locaties in de omgeving van de Zuidhavenpoort zand weggespoeld onder de natuursteen keien. Er ontstonden daardoor gaten in het wegdek. Op een van de locaties constateerde de aannemer destijds dat er mogelijk meer onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden. Onderzoek is nodig om deze werkzaamheden inzichtelijk te maken.
De aannemer verrichte vorig jaar globaal onderzoek naar de oorzaak van het uitspoelen van het zand en voerde kleine herstelwerkzaamheden aan de bestrating uit. Vanuit dit globale onderzoek is gebleken dat aan de zijde van haven ’t Sas bij de Zuidhavenpoort, het verzakken van het straatwerk ook een andere oorzaak kan hebben. Om de oorzaak te achterhalen, gaat de aannemer op 14 juni de staat van de houten palen op deze locatie onderzoeken. Dit moet duidelijk maken of er werkzaamheden noodzakelijk zijn en welke kosten dit met zich mee brengt. Voor het onderzoek wordt de fundering op deze specifieke locatie gedeeltelijk vrij gegraven.