Logo wereldregio.nl
Foto: Alex Tihonov

Gemeente maakt concept plan voor netwerk van laadpalen

De gemeente heeft een concept laadvisie opgesteld inclusief een kaart met locaties voor elektrische laadpunten. Door het opstellen van deze visie “Schouwen-Duiveland Elektrisch’’ heeft de gemeente een plan om op tijd een dekkend netwerk van voldoende, betaalbare, betrouwbare en veilige laadpalen aan te leggen op het eiland. De gemeente wil nu van Schouwen-Duivelanders horen wat zij van de visie en de kaart met oplaadpunten voor elektrisch vervoer vinden.

Vanaf 2030 mogen er volgens het Klimaatakkoord geen nieuwe benzine- en dieselauto’s meer worden verkocht, alleen elektrische auto’s. Om ervoor te zorgen dat er op tijd genoeg laadpunten voor elektrisch vervoer zijn, is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld. Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht een visie op te stellen voor oplaadpunten voor elektrisch vervoer. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft haar concept visie klaar. Voor personenauto’s en bestelwagens is een kaart ontwikkeld met locaties voor mogelijke oplaadpunten in de openbare ruimte. Oplaadpunten voor andere doelgroepen worden op projectbasis gerealiseerd. Bijvoorbeeld bij herinrichtingen of uitwerkingen van de dorps- en stadsvisies. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen de visie lezen en de kaart bekijken en erop reageren via de website www.denkmee.schouwen-duiveland.nl. Dit kan tot en met 8 juli. Daarnaast is er nog een openbare informatiebijeenkomst op woensdag 22 juni van 19.00 tot 20.30 uur

De suggesties en opmerkingen die de gemeente ontvangt kunnen zorgen dat de visie of de kaart aangepast wordt. Het is de bedoeling de visie en kaart met oplaadpunten op 29 september ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Als zij deze vaststelt, kan er daarna een verzamel verkeersbesluit genomen worden. Dit betekent dat de laadpunten voor elektrisch vervoer, als de gemeente hiervoor een verzoek ontvangt, aangelegd kunnen worden. Inwoners die een openbare laadpaal in hun omgeving wensen kunnen een verzoek doen bij de gemeente Schouwen-Duiveland via de website.