Logo wereldregio.nl
Foto: Staatsbosbeheer

Vogelleed op de Grevelingen

Half mei werden we verblijd met waarnemingen van het eerste zeearendkuiken aan de rand van de Grevelingen. Dagelijks vlogen beide ouders af en aan om het jong te voeren. Afgelopen week bleken de volwassen beesten minder op het nest aanwezig te zijn en in het weekend is door een warmtebeeldcamera geconstateerd dat er geen warmtebron meer aanwezig is op het nest. Hiermee kan geconcludeerd worden dat het jong niet meer leeft. Het is de zoveelste tegenslag voor dit jonge onervaren zeearendstel. Eerst werd de bouw van het nest vertraagd door de storm Eunice waarbij het nest deels uit de boom waaide. Nadat de zeearenden het nest weer opnieuw hadden opgebouwd kwam het uiteindelijk tot broeden. Deze nieuwe ontwikkeling is een nieuwe tegenslag voor het stel ‘vliegende deuren’ op de Slikken van Flakkee. Dit jaar zullen de zeearenden niet meer tot broeden komen. Het is hopen op een nieuwe poging volgend jaar. 

Het nest is nog steeds in gebruik door de zeearenden. Ze slapen op het nest en lijken hier nog regelmatig te komen. Nesten zijn, ook zonder eieren of kuikens, beschermd en om zo min mogelijk verstoring te veroorzaken blijven de huidige maatregelen en afsluitingen in de omgeving tot nader order van kracht.