Logo wereldregio.nl
Foto:

Emy-land staat voor een nieuwe uitdaging

Het was zo’n acht jaar geleden een enorme uitdaging voor Emely Geuze uit Nieuwerkerk. Geraakt door vrijwilligerswerk in Kenia was het haar droom een school te stichten voor de allerarmste kinderen. Die school - Emy-Land Diani Christian School – staat er en telt maar liefst vierhonderd kinderen, die er onderwijs én eten krijgen. Maar de nieuwe uitdaging voor haar is de school nu naar zelfstandigheid te leiden. Dat wordt de klus de komende jaren.

,,Heel spannend,” geeft ze grif toe. De school is een groot succes en maakt het verschil voor de kinderen, die zonder de school geen onderwijs, maar vaak ook geen eten hebben. Ieder jaar haalt ze met haar stichting Emy-land zo’n €60.000 op; geld dat nodig is om de school draaiende te houden. Een belangrijk deel van dat geld komt binnen via sponsoring. Belangstellenden sponsoren de kinderen, die op de school zitten. Verder grijpt ze alles aan om het geld op te halen. ,,Ik heb de overtuiging dat God dit doet. Ik voel me blessed.’’

Maar nu wordt het tijd dat de school op eigen benen gaat staan. Daar is voorzitter Gertjan Spijk met name mee bezig. Als accountant heeft hij de expertise om dat proces te begeleiden. een lastige klus zo beaamt hij. Het gaat om een lokale samenleving, die vooral inzet op overleven. En de Afrikaanse cultuur is een andere dan de Nederlandse ,,al kunnen we ook van hen leren hoor,’’ zegt hij.

De school mag niet verloren gaan dus de stichting blijft de school steunen. Maar dat is iets anders dan dat de school op eigen benen moet komen te staan. Daarvoor wordt een structuur ingericht. Onderdeel is bijvoorbeeld, dat de armste kinderen blijvend gratis naar school kunnen, maar de mensen met wat geld een eigen bijdrage moeten gaan leveren. Dat moet de financiële basis versterken. Spijk: ,,Wij willen dat iedere cent die er naartoe gaat, goed besteed wordt. Dan is nu het geval en dat moet zo blijven,” vertelt de voorzitter.

Emely blijft nauw betrokken en heeft gezien dat de school het verschil maakt voor de kinderen. Ze krijgen structuur en dat kan ze verder helpen. Al is het nu wel zo, dat veel kinderen na hun schooltijd – de eersten gaan de school nu verlaten – niet doorontwikkelen. Vaak worden de meisjes jong zwanger. En daarnaast is de positie van de vrouw in Kenia toch anders dan hier in Nederland.

Gertjan Spijk ziet ook graag dat de kinderen de kans krijgen om door te leren. ,,Daar denken we over na. Een vorm om dat te ondersteunen.’’ Zelf een highschool opzetten is niet haalbaar, maar een vorm zoeken om de kinderen financieel te helpen moet gevonden worden. Emely benadrukt dat de basisschool de kinderen al veel meegeeft. ,,Ja natuurlijk. De kinderen hebben absoluut ook iets aan de basisschooltijd. Ze zitten er vaak vanaf hun derde op en gaan pas weg als ze een jaar of vijftien zijn.” 

Wie de stichting wil ondersteunen vindt meer informatie op www.emyland.nl