Logo wereldregio.nl
<p>In 2019 is Startbloq formeel van start gegaan.</p>

In 2019 is Startbloq formeel van start gegaan.

(Foto: )

‘Meer mensen uit de bijstand naar betaald werk’

GroenLinks, PvdA en VVD willen weten of de gemeente er alles aan doet om mensen vanuit de bijstand aan betaald werk te krijgen.

Ze hebben er vragen over gesteld na een bezoek aan de sociale werkvoorziening de Zuidhoek, waar met Startbloq mensen naar betaald werk begeleid worden. De partijen willen van burgemeester en wethouders bijvoorbeeld weten of ze de ambitie heeft zoveel mogelijk mensen uit de bijstand te krijgen. Als er meer gedaan moet worden, wat zijn dan de kosten. Ook opperen de partijen om de samenwerking tussen de Zuidhoek en de gemeente verder vorm te geven op locatie zelf: de Zuidhoek dus. In het verleden is vaak gesleuteld aan de samenwerking. De Zuidhoek wordt formeel aangestuurd door de gemeentesecretaris.