Logo wereldregio.nl
<p>Martine Ruitenbeek</p>

Martine Ruitenbeek

(Foto: )

VluchtelingenWerk kampt met schrijnend tekort vrijwilligers

VluchtelingenWerk Nederland kampt in Zeeland met een schrijnend tekort aan vrijwilligers. ,,Met name in de gemeenten Reimerswaal en Noord-Beveland is de situatie nijpend, maar ook op Schouwen-Duiveland is de nood hoog”, aldus Martine Ruitenbeek, teamleider voor VluchtelingenWerk Nederland (VWN) op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland. ,,Als er niet snel iets verandert, staan er straks veel mensen in de kou.”

Voor wat betreft Schouwen-Duiveland en de Bevelanden zoeken ze tussen de twintig en vijftig vrijwilligers, met name op het domein maatschappelijke begeleiding. Maatschappelijke begeleiding is begeleiding van cliënten vanaf het moment van huisvesting tot een jaar later. ,,We helpen mensen in eerste instantie met huisinrichting en financiële overzichten en het lezen en invullen van formulieren. In de loop van het jaar helpen we de mensen met taal, inburgering, scholing, ouderschapsondersteuning, administratieve zaken en begeleiding naar een stage of werkplaats. Het mooist zou zijn als we op schouwen Duiveland in elke dorpskern een maatschappelijke begeleider hebben die de mensen helpt in het prachtige Zeeland te integreren en onderdeel te worden van de verschillende gemeenschappen.” 

Ruitenbeek legt uit: ,,Uiteraard is het tekort vooral het gevolg van de grote vluchtelingenstroom, maar de directe oorzaak ligt misschien minder voor de hand dan je zou verwachten. Het is namelijk niet de grote toestroom aan Oekraïense vluchtelingen die veel vrijwilligersinzet van VWN vergt: dat gaat voor deze organisatie pas later spelen. Nee, het zijn vooral de hulpbehoevende vluchtelingen uit andere onveilige landen die al langer in Nederland zijn en die door de oorlog in de Oekraïne buiten beeld dreigen te raken.”

Ruitenbeek is op VWN-locaties De Bevelanden en Schouwen-Duiveland onder andere verantwoordelijk voor de werving van nieuwe vrijwilligers. ,,Het is geheel terecht, logisch en belangrijk dat er veel aandacht is voor de oorlog in Oekraïne”, bevestigt ze. ,,Het is goed om te zien dat Nederlanders zich nog steeds inzetten voor medemensen in nood, maar de pijnlijke waarheid is dat de wereld altijd op meer dan één plek in brand staat. Door de oorlog in Oekraïne bestaat het risico dat slachtoffers uit andere actieve brandhaarden worden vergeten. Neem bijvoorbeeld Syrië: ruim dertien miljoen inwoners van dat land zijn op de vlucht voor het aanhoudende geweld, dat is meer dan de helft van de totale bevolking. Het is er nog steeds extreem onveilig.’’

Ondertussen doorlopen oorlogsvluchtelingen uit die andere conflictgebieden in Nederland een traject. VWN helpt ze daarbij met onder meer integratie, maatschappelijke begeleiding en huisvesting. ,,Ook dat moet doorgang vinden en aangezien wij een vrijwilligersorganisatie zijn, kunnen we daarbij alle hulp gebruiken. En nieuwe vrijwilligers blijken moeilijk te vinden.”

Volgens Ruitenbeek is het ergens wel te verklaren dat juist de oorlog in Oekraïne mensen zo raakt. ,,Landen als Eritrea, Afghanistan en Congo voelen voor de meesten van ons toch verder van ons bed. Wij van VluchtelingenWerk vinden echter dat ieder individu op de vlucht voor oorlog of onrechtvaardige vervolging recht heeft op een veilige omgeving; of je nu uit Kiev, Kampala of Xinjiang komt. De keuze om familie, huis en haard achter te laten, maakt niemand immers lichtzinnig. Dus ver van ons bed? Misschien, maar uiteindelijk zijn vluchtelingen nog veel verder van hun bed. Juist daarom blijven wij ons inzetten om deze mensen, ongeacht afkomst, een helpende hand toe te steken.”

www.vluchtelingenwerk.nl