Logo wereldregio.nl
Foto: Jovan Jaric

Malta van het gas af

De gemeenteraad wordt donderdag 19 mei van 19.30 tot 20.30 uur bijgepraat over het project aquathermie en burgerparticipatie Malta in Zierikzee. Iedereen is welkom de raadsbijeenkomst bij te wonen in de burgerzaal van het gemeentehuis in Zierikzee.
Dit project is in 2020 gestart in samenwerking met de energiecoöperatie Zeeuwind en de woningbouwcorporatie Zeeuwland. Doelstelling van het project is om te onderzoeken met inwoners, ondernemers, woningbouwcorporatie, energiecoöperatie en anderen wat de mogelijkheden zijn voor aquathermie en burgerparticipatie in de wijk Malta. Op verzoek van de wijk is ook een onderzoek uitgevoerd naar andere aardgasvrije opties voor Malta en zijn de opties met elkaar vergeleken. Bureau Overmorgen heeft dit onderzoek uitgevoerd en geeft een korte toelichting.