Logo wereldregio.nl
Foto:

Wonen op de ‘kinderboerderij’

Omdat mensen met een beperking over het algemeen steeds ouder worden, zal op de lange termijn een steeds grotere groep mensen vallen in de categorie ‘de oudere cliënt’. Gors (zorgaanbieder)  heeft extra oog én zorg voor de groeiende groep ouder wordende cliënten en de daarbij passende woonzorgvormen. Daarnaast is er de ambities om beter aan te kunnen sluiten op het gebied van leren en werken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mede daarom heeft Gors plannen gemaakt voor de herontwikkeling van de huidige locatie Brugzicht/lunchroom De Punt. Waar nu op deze locatie uitsluitend ruimte is voor dagbesteding, zal de nieuwe locatie vanaf eind 2023 bestaan uit 27 wooneenheden en meerdere ruimtes voor werken/dagbesteding en ontmoeting. De omgevingsvergunnings-aanvraag is ingediend. Tijdens de sloop- en nieuwbouwfase zal gebruik worden gemaakt voor tijdelijke huisvesting voor dagbesteding.

Na de nieuwbouw zal er voor wonen plaats zijn voor drie verschillende doelgroepen. De indeling en inrichting van het gebouw zal gericht zijn op kleinschalig wonen met eigen huiskamers en een gezamenlijk terras/patio. Iedere afdeling bestaat uit een kleine groep mensen met een (intensieve) zorg en begeleidingsvraag. Deze vraag komt voort uit fysieke beperkingen, psychiatrische problematiek en de gevolgen van het ouder worden. Zij wonen met elkaar in een groepswoning, waardoor het voor hen mogelijk is een zo normaal mogelijk leven te leiden. De begane grond wordt ingericht voor 10 ouder wordende cliënten met intensieve een intensieve zorgvraag. De 1e etage biedt 9 studio’s voor vitaal ouder wordende cliënten en 8 studio’s voor cliënten met een verstandelijke beperking die meer toezicht en beschutting nodig hebben.