Logo wereldregio.nl
Foto: Richard Semík

Wie verdient de erfgoedprijs 2021?

Om de twee jaar wordt de Erfgoedprijs Schouwen-Duiveland uitgereikt. De laatste keer was in 2018. Het jaar 2020 is door corona overgeslagen maar nu kan het weer.

De Erfgoedprijs wordt uitgereikt aan personen, organisaties of instellingen die zich inspannen voor:

  • De restauratie van een monument of een erfgoedobject;
  • Het behoud of herbestemmen van een monument of erfgoed;
  • Het door middel van promotie en voorlichting bevorderen van de belangstelling voor erfgoed.

Kortom: De Erfgoedprijs is bedoeld voor personen of organisaties die zich inzetten voor het historisch, cultureel, materieel en immaterieel erfgoed op Schouwen-Duiveland. De Erfgoedprijs bestaat uit een geldbedrag van € 2.500. De winnaar moet dit bedrag besteden voor behoud, zorg en/of promotie van het erfgoed op Schouwen-Duiveland. Het voordrachts-comité maakt een selectie uit de aangedragen kandidaten en legt deze voor aan het college van Burgemeester & Wethouders.

Op vrijdagavond 9 september wordt de Erfgoedprijs 2022 tijdens de feestelijke opening van Open Monumentendag uitgereikt in De Nicolaaskerk in Brouwershaven. Mensen die een persoon of organisatie voor de Erfgoedprijs willen voordragen, kunnen hun voordracht mailen naar het voordrachts- comité van het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland via erfgoedplatform@schouwen-duiveland.nl, onder vermelding van de gegevens én de motivatie.

De aanmelding en voordracht kan ingestuurd worden tot 15 juni 2022. Meer informatie is te vinden op www.erfgoedschouwenduiveland.nl.