Logo wereldregio.nl
Foto: Igor Strukov

Investeringsvouchers voor agrariërs met ideeën voor duurzame zoetwateroplossingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft beslist dat er een regeling komt met investeringsvouchers voor agrariërs die zelf ideeën hebben voor duurzame zoetwateroplossingen op Schouwen-Duiveland om de problematiek rond zoet water aan te pakken. 

Vanaf 1 juni 2022 zijn de vouchers, vanuit de Broedplaats Zoetwater onderdeel van het Living Lab Schouwen-Duiveland, beschikbaar voor een brede groep agrariërs uit Schouwen-Duiveland. De vouchers zijn bedoeld voor agrariërs die zelf ideeën hebben voor duurzame zoetwateroplossingen. De vouchers moeten helpen de innovatiekracht op dit thema te vergoten en stimuleren om tot klimaat robuuste oplossingen te komen. Een agrarische onderneming op Schouwen-Duiveland kan een voucher aanvragen voor een subsidiebijdrage van 50% met een maximale bijdrage van €150.000. Agrariërs die ideeën hebben kunnen dit met Addvison Projectontwikkeling en -management bespreken en uitwerken in een plan en aanvraag. De gemeente heeft dit bureau ingehuurd om ondersteuning te bieden. Meer informatie over de voucherregeling is te vinden op https://livinglabschouwen-duiveland.nl/projecten/investeringsvouchers-voor-duurzame-zoetwateroplossingen