Logo wereldregio.nl
Foto: Marieke Mandemaker

Toch kans op uitbreiding van terrassen

Uitbreiding terrassen is op enkele plaatsen toch mogelijk, op basis van het huidige terrasbeleid. De meeste opties lijken te liggen aan de grotere verblijfpleinen. Horecaondernemers die mogelijkheden zien voor uitbreiding van het terras, kunnen contact opnemen met de gemeente Schouwen-Duiveland. 

Het belangrijkste criterium dat de gemeente Schouwen-Duiveland hanteert, maar ook andere gemeenten, is of het gewenste terras voor en ter breedte van de horecagelegenheid is en een oorspronkelijke uitbreiding van het terras. Als een ondernemer aan de eisen voldoet wordt er een vergunning verstrekt van 1 mei 2022 tot en met 31 augustus 2022. De maand oktober 2022 gebruikt de gemeente om de vergunningen te evalueren. De uitkomsten worden gebruikt om het terrassenbeleid mogelijk aan te passen en/of de verleende vergunningen voor onbepaalde tijd te verstrekken. 

Onderzoek naar uitbreiding van terrassen was een motie (CDA) bij de laatste begrotingsbehandeling waarin de gemeenteraad aandrong op een onderzoek. De gemeente onderzocht alle locaties die in 2020 en 2021 een vergunning voor tijdelijke terrasuitbreiding ontvingen, vanwege de coronapandemie. De conclusie is dat slechts een deel van de uitbreidingsterrassen een permanent karakter kan krijgen. Tijdelijke uitbreidingen stonden de afgelopen jaren vaak in parkeervakken, op trottoirs, voor woningen of winkels. De gemeente werkte hier aan mee, omdat ze het belangrijk vond om de horecaondernemers tegemoet te komen tijdens de coronapandemie. Maar ze zegde de omgeving ook toe dat de uitbreidingsterrassen een tijdelijk karakter hadden.