Logo wereldregio.nl
Arianne Klompe
Arianne Klompe (Foto: )

Ook op Schouwen-Duiveland maken buren ruzie met elkaar

Zelf woont ze vrij in de polder met de buren ‘op veilige afstand’. Arianne Klompe uit Dreischor. Maatschappelijk betrokken als gemeenteraadslid voor de VVD, maar ook enthousiast vrijwilliger bij buurtbemiddeling: een organisatie die al jaren actief is op het eiland en sluimerende spanningen tussen buren het liefste snel de kop indrukt. Die club kan nog wel wat vrijwilligers gebruiken.

Buurtbemiddeling is in het leven geroepen om conflicten tussen buren aan te pakken. Spanning tussen mensen heeft een enorme impact op henzelf maar vaak ook op de buurt. Gemeente, woningbouwvereniging en ook politie keken vaak machteloos toe. Want burenruzies sluimeren vaak en vragen niet direct om een sterke arm. In het verleden ging veel kostbare tijd van deze instanties verloren aan dit soort zaken en dat wordt nu opgepakt door vrijwilligers. Juist het feit dat er vrijwilligers langskomen heeft ook weer een positief effect op de slagingskans.

Arianne Klompe legt uit dat het buurtbemiddeling erom te doen is om ruzies de kop in te drukken. Als er een melding binnen komt (soms van een instantie, soms van de mensen zelf) gaan twee vrijwilligers van Buurtbemiddeling ermee aan de slag. ,,We willen het verhaal van twee kanten horen”, legt ze uit. Zo’n eerste kennismaking kan best spannend zijn. Je staat voor de deur, belt aan maar wie doet er open?

Toch is de inzet van de vrijwilligers, die hierin getraind worden, vaak met succes. In 2021 konden ze meer dan de helft van de problemen zelf oplossen. Soms was er een ander voor nodig. Vaak is het een kwestie van de verstoorde communicatie tussen buren te herstellen. ,,Ja, sommige mensen kunnen dat zelf, sommigen niet.” Maar duidelijk is dat beide partijen last hebben van een burenconflict. Een goede buur is immers nog steeds belangrijker dan een verre vriend. 

Arianne Klompe heeft zelf nog niet meegemaakt dat problemen niet opgelost konden worden. Dat begint natuurlijk al bij de toewijzing van de conflicten. Bij woningbouwvereniging Zeeuwland is een medewerker hele dagen bezig met de zwaardere gevallen. Vaak is er dan sprake van verslavingsproblematiek. 

,,Maar het gaat niet alleen om huurders. Burenruzies komen in alle lagen van de bevolking voor en je ziet het overal. Zelfs in de polder kan er ergernis zijn over tractoren die af en aan rijden”, vertelt ze. Wie kent niet het slepende conflict tussen buren op de Zuiddijk in Schuddebeurs?

Gezien de overheidsmaatregelen die gericht zijn op het weer zelfstandig of langer zelfstandig wonen van ouderen, mensen met psychosociale problematiek is de verwachting dat de betrokkenheid van de buren bij deze veranderingen steeds belangrijker zal worden. 

Daarmee zal het voor buurtbemiddeling een uitdaging zijn om hierin een functionele rol te spelen als het gaat om signaleren van problemen die kunnen ontstaan door deze verandering. Immers, het zijn de buren die horen/zien wat er naast hen gebeurd. Ervan uitgaande dat zij zich sociaal maatschappelijk betrokken voelen.

Wie voor zichzelf een rol weggelegd ziet bij buurtbemiddeling, kan zich aanmelden: buurtbemiddeling@schouwen-duiveland.nl of 06-45772516