Wethouder Daniël Joppe (CDA)
Wethouder Daniël Joppe (CDA)

Woningen in Haamstede, Renesse en Bruinisse

Algemeen

Wethouder Daniël Joppe (CDA) is met Burgh-Haamstede, Renesse en Bruinisse in gesprek om daar woningen te gaan bouwen. In Burgh-Haamstede zijn meerdere locaties besproken met de dorpsraad. In Renesse kunnen er wat Joppe betreft nog wel twaalf tiny houses bij. En ook met Bruinisse wordt gesproken over extra woningen op het oude voetbalvelden. Eerder was al bekend dat er in Bruinisse twee keer ef wooneenheden kunnen komen op de locatie oude Kevergarage en plan Meeuwsen. Maar er kan nog meer gebouwd worden. Ook hier wordt de dorpsraad bij de plannen betrokken. De eerste paal voor het nieuwe plan in Bruinisse zou dan in 2023 geslagen kunnen worden. De dorpsraad had daarom gevraagd omdat ze ziet dat Bruinisse erg in trek is bij de eigen inwoners en nieuwkomer die door het nieuwe thuiswerken in de luwte willen gaan wonen.

Meer nieuws