De Stoofpolder in Bruinisse
De Stoofpolder in Bruinisse

Stoofpolder Bruinisse huisvest migranten

Algemeen

Wat de gemeente betreft kunnen er op de Stoofpolder in Bruinisse honderd arbeidsmigranten gehuisvest worden. Tijdelijk, al is tijdelijk in dit geval tien jaar. Burgemeester en wethouders hebben er groen licht voor gegeven, al moet de plannenmaker het dorp nog wel goed informeren.

Aan de Duivelandse kant van het eiland zitten veel arbeidsmigranten, die vooral in de kassen werkzaam zijn. Ze zitten nu her en der gehuisvest. De huidige eigenaar van de Stoofpolder (een oud recreatieterrein) ziet het wel zitten om de panden daar op te knappen en geschikt te maken voor de migranten. 

De locatie, bekend als de Stoofpolder, was voorheen in gebruik als recreatieve groepsaccommodatie. Op het perceel zijn meerdere gebouwen aanwezig die waren ingericht met kamers variërend van twee tot tien personen voor een maximum van tweehonderd personen. De initiatiefnemer is van plan de bestaande bebouwing

te verbouwen om ruimtes te creëren die geschikt zijn voor de huisvesting van tijdelijke werknemers. Met de

gewenste functiewijziging zal er in de nieuwe situatie ruimte zijn voor honderd personen.

B en W zijn bereid om de bestemming aan te passen want volgens de huidige regels kan het niet. En het is overigens ook niet te regelen dat de mensen die er tijdelijk gaan wonen ook daadwerkelijk op het eiland gaan werken. Ze mogen dat ook elders doen. 

De gemeente schrijft: ,,Er kan niet worden afgedwongen dat personen op Schouwen-Duiveland werkzaam zijn zowel bij de beoordeling van het eerdere principeverzoek en bij het opstellen van beleid is gekeken naar de (juridische) mogelijkheden om alleen personen te huisvesten die werkzaam zijn op Schouwen-Duiveland. Dit is niet mogelijk en dus kan niet worden afgedwongen dat gehuisveste personen uitsluitend op Schouwen-Duiveland werkzaam zijn.’’

Meer nieuws