Logo wereldregio.nl
<p>Antoine de Ceuster ziet af van tweede termijn als voorzitter adviesraad</p>

Antoine de Ceuster ziet af van tweede termijn als voorzitter adviesraad

(Foto: )

De Ceuster stopt als voorzitter adviesraad

Antoine de Ceuster uit Zierikzee (foto) stopt als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein. Hij heeft er één termijn opzitten en ziet af van een tweede. Sinds een aantal jaren heeft de gemeente er veel taken bij gekregen op de verschillende gebieden van het sociaal domein. Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over wonen, werken en actief betrokken zijn bij de maatschappij. Over opgroeien, naar school gaan en zelfstandig worden. Over leven met een ziekte of beperking.

De gemeente is verantwoordelijk voor het maken van beleid over al deze gebieden en vindt het belangrijk dat hierover vanuit de samenleving breed en integraal wordt meegedacht. Vier jaar geleden is er daarom een adviesraad ingesteld. De Adviesraad Sociaal Domein heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders over het beleid en de uitvoering binnen het sociaal domein. 

De adviesraad bestaat uit maximaal twaalf leden plus een onafhankelijk voorzitter en vergadert ongeveer tien maal per jaar. De tijdsinvestering bedraagt gemiddeld 8 uur per week. Het betreft een vrijwilligersfunctie waarvoor een maandelijkse vergoeding wordt toegekend. Meer informate op de website van de gemeente.