Logo wereldregio.nl
<p>Een eerdere foto van de nieuwbouw van Pieter Zeeman in Zierikzee</p>

Een eerdere foto van de nieuwbouw van Pieter Zeeman in Zierikzee

(Foto: Joop van Houdt)

Pieter Zeeman en Ostrea onderzoeken samenwerking

Het Ostrea Lyceum en de Scholengroep Pontes met de scholen Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee en het Goese Lyceum, gaan onderzoeken wat de meerwaarde is van meer samenwerking. Beide organisaties verzorgen voortgezet onderwijs en bieden daarin alle opleidingsvormen aan. Ostrea en Pontes hebben de gezamenlijke ambitie hun scholen ook in de toekomst in stand te houden. Zij willen leerlingen en hun ouders in de Oosterschelderegio ook op de langere termijn een keuze blijven geven in openbaar en christelijk voortgezet onderwijs en het ruime aanbod aan opleidingen zeker stellen.

Het onderzoek vloeit voort uit intensieve gesprekken die het afgelopen jaar binnen beide organisaties gevoerd zijn met de raden van toezicht, de medezeggenschapsraden en leidinggevenden. Gezien de huidige en toekomstige ontwikkelingen denken beide bestuurders door meer samenwerking sterker te staan bij de diverse uitdagingen waarmee het onderwijs tegenwoordig wordt geconfronteerd, zoals het personeelstekort in het onderwijs en de schommelingen in leerlingaantallen in de regio, gecombineerd met krimpverwachtingen. Ook op ontwikkelingen als minder middelen door de gewijzigde bekostigingsmethodiek door OCW voor het voortgezet onderwijs, het in stand houden van de huidige profielen in vmbo B/K-onderwijs en de vraagstukken op het gebied van verduurzaming en huisvesting kan gezamenlijk beter ingespeeld worden.

Het onderzoek loopt van half januari tot medio 2022 en wordt uitgevoerd onder leiding van een extern adviseur. Het doel is inzicht krijgen of meer samenwerking tot duidelijke voordelen leidt en welke organisatievorm daar mogelijk bij zou passen. Naast het verzamelen van relevante en valide data worden er gesprekken gevoerd met interne en externe betrokkenen om duidelijk te krijgen hoe er tegen de meerwaarde van samenwerking wordt aangekeken. Pontes en Ostrea zullen op basis van gefundeerde informatie vervolgstappen nemen. Het Pieter Zeeman Lyceum is zojuist in de nieuwbouw gegaan. De gemeente heeft er fors in geïnvesteerd in de verwachting dat Pieter Zeeman voor Schouwen-Duiveland behouden blijft.