Logo wereldregio.nl
Foto:

Plannen voor Noordstraat krijgen vorm

De afgelopen periode heeft Bouwbedrijf Boogert uit Oosterland als initiatiefnemer van de invulling van het Gat van de Noordstraat het ontwerp voor de beoogde hotelfunctie aangepast. Nu is de gemeente aan zet om de burgers erover te informeren.

Het Gat van de Noordstraat is een project van lange adem. De meningen zijn erover verdeeld. Zo zijn er ook inwoners die liever woningen zien op die plaats. Het is overigens de gemeente zelf die spreekt over ‘het gat’. Die term werd ook jarenlang gebruikt voor Nieuwerkerk, waar uiteindelijk de Jumbo en andere zaken kwamen. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft nu kennis genomen van de aangepaste plannen en wil op basis daarvan graag toepassing geven aan de start van een uitgebreide omgevingsvergunning procedure om de realisatie van een hotel met twee commerciële functies en veertien parkeerplaatsen aan de Noordstraat 31-39 mogelijk te maken.
Een belangrijke stap in de procedure is het vragen van een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ bij de gemeenteraad in januari 2022. De raad behandelt dit verzoek in de commissie van maandag 10 januari en de raadsvergadering van 27 januari. Meer informatie (zoals de ruimtelijke onderbouwing en detailtekeningen) komt later op de website van de gemeente Schouwen-Duiveland.