Logo wereldregio.nl
Vlas
Vlas (Foto: )

Vlasdag in Dreischor stopt

Het Vlasdagbestuur heeft met spijt in het hart, besloten te stoppen met de organisatie van Vlasdag op de derde zaterdag in augustus. Meerdere redenen hebben er toe geleid dat ‘Stichting Dreischor ‘t Oude Vlasdorp’ wordt opgeheven.

Eén van die redenen is, dat juist de bestuursleden die het langst bij de Vlasdag betrokken zijn, om diverse redenen hebben besloten te stoppen. De nieuwe leden hebben door corona vrijwel geen gelegenheid gehad om mee te werken en ervaring op te doen. Een andere belangrijke reden is de financiële buffer die elk jaar kleiner wordt, waardoor het moeilijk is om een volwaardig programma te organiseren. Ook is het lastig om gemotiveerde vrijwilligers aan te trekken. En de gemeente stelt steeds hogere eisen aan de vergunning. Zeker met de onzekerheid van corona wordt het veilig organiseren een hele uitdaging.

Het bestuur van Vlasdag vindt het zelf uiteraard ook heel jammer dat een dergelijk beproefd concept na zovele jaren verdwijnt. Daarom verkennen de bestuursleden de mogelijkheden om toch nog iets van Vlasdag te behouden. Dreischor en het vlas zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In dorpskrant ‘De Reisenaer’ is een enquête opgenomen om inwoners te betrekken bij een eventuele Vlasdag nieuwe stijl. Wellicht zijn er ideeën die leiden tot een vernieuwde opzet in een kleinschaligere vorm. De bestuursleden hopen op veel frisse ideeën, out-of-the-box-denken en positieve input. Zodat Vlasdag mogelijk in een aangepaste vorm kan blijven bestaan.