Logo wereldregio.nl
Foto: BENIS ARAPOVIC

ChristenUnie vraagt om duidelijkheid zwemlessen

Deze week heeft de voorzieningsrechter van de Rechtbank MiddenNederland uitspraak gedaan inzake de zogenoemde CTB-verplichting die door zwembaden wordt opgelegd bij ouders/begeleiders van kinderen die komen voor het volgen van zwemles. 

De rechter oordeelt als volgt: ,,De voorzieningenrechter beoordeelt daarom wat het hoofddoel van de activiteit zwemmen tijdens ‘zwemles’ is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is dat geen sportbeoefening of vermaak. Kinderen gaan op zwemles om te leren zwemmen in het belang van hun eigen veiligheid. Het hoofddoel is het verwerven van zwemvaardigheid en niet sporten. Zwemles is dus geen sport. Het is evenmin een andere activiteit als bedoeld in artikel 58ra van de Wpg.”

Hieruit vloeit voort dat een controle van het corona toegangsbewijs voor ouders/begeleiders van kinderen die naar zwemles gaan wettelijk niet toegestaan is.
Het blijkt dat er op dit moment veel onduidelijkheid is over dit oordeel van de voorzieningenrechter bij zwembaden op Schouwen-Duiveland en er blijft gecontroleerd worden op het corona toegangsbewijs. Gevolg hiervan is dat er kinderen zijn die nu geen zwemles krijgen. ChristenUnie Schouwen-Duiveland is van mening dat zwemles toegankelijk moet zijn voor alle kinderen van ons eiland, zodat de zwemveiligheid van de kinderen niet in gevaar komt. De partij heeft daarom bij het college van burgemeester en wethouders om duidelijkheid gevraagd.