Logo wereldregio.nl
<p>Ankie Smit (GroenLInks)</p>

Ankie Smit (GroenLInks)

(Foto: )

Wethouder: ‘Gehandicaptenplaatsen verdwijnen niet’

Wethouder Ankie Smit (GroenLinks) heeft maandagavond tijdens een commissievergadering laten weten dat er géén gehandicaptenplaatsen verdwijnen in de binnenstad van Zierikzee. Volgens haar is die indruk ‘in de media’ ontstaan. In WereldRegio van vorige week stond een interview met haar, waarin ze daarover sprak. In de binnenstad van Zierikzee verdwijnen alle parkeermogelijkheden in de nauwe straten van de stad. Dat heeft vooral te maken met het feit, dat de veiligheid in het geding is in de stad. Hulpverleners komen slecht of niet ter plaatse door geparkeerde auto’s. Maar het schrappen van parkeerplaatsen geldt volgens haar niet voor de gehandicaptenplaatsen. Buiten de commissie gaf ze echter aan, dat dit niet betekent dat er geen gehandicaptenplaatsen verdwijnen van hun huidige plek. Smit: ,,Als de veiligheidsregio na een schouw vindt dat er toch iets moet gebeuren voor deze plaatsen, dan wordt dat maatwerk. Net als bij nieuwe aanvragen op kenteken. Ook dat is maatwerk’’. De VVD vroeg bij mondde van raadslid Margo Lemsom om duidelijke communicatie, omdat er veel onrust is in de stad.” Ook de SP is er nog niet gerust op. Reint Laan van die fractie heeft er maandagmiddag schriftelijke over gesteld. ,, Het gemeentelijk beleid autoverkeer en autoparkeren uit de binnenstad van Zierikzee te verbannen, is duidelijk en heeft de instemming van de SP, mits er voldoende parkeergelegenheid op de buiten het centrum gelegen parkeerterreinen aanwezig is. Maar deze maatregel ook van toepassing te verklaren op houders van een Invalideparkeerkaart(passagier) lijkt ons volkomen in strijd met het streven naar inclusiviteit. Bij het bekendmaken van deze ingrijpende maatregel zou voor deze kwetsbare groep duidelijk moeten zijn hoe de gemeente hen beschermt en faciliteert zo goed mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Graag vernemen we van het college hoe deze maatregel gerealiseerd gaat worden voor deze groep mensen’’. Smit gaat met de direct betrokkenen in de klankbordgroep bekijken of en hoe de communicatie verbeterd kan worden.