Afbeelding

Nieuwe politieke partijen kunnen zich melden

Algemeen

Nieuwe politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar kunnen hun partij laten registreren. Om deel te nemen aan de verkiezingen van 16 maart 2022 moet de registratie dan wel uiterlijk 20 december 2021 zijn gedaan.Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen (alleen een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid kan de aanduiding laten registreren), een gewaarmerkt bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, een bewijs van betaling van de waarborgsom (€ 112,50) en een verklaring van de politieke groepering waarin de gemachtigde en de plaatsvervangende gemachtigde worden aangewezen.

Voor het inleveren van de stukken voor registratie kunt u een afspraak maken met de gemeente Schouwen-Duiveland via telefoonnummer (0111) 45 22 15 of  te mailen naar verkiezingen@schouwen-duiveland.nl.