Logo wereldregio.nl
<p>Henny Keereweer (PvdA)</p>

Henny Keereweer (PvdA)

(Foto: )

PvdA wil financiële coronasteun voor huishoudens invoeren

De PvdA in de gemeenteraad wil zo snel mogelijk dat er ook financiële steun voor huishoudens komt, die door corona in de knel zitten of komen. Nu gaat het vooral om de bedrijven. Het rijk is met de regeling gestopt, maar de gemeente kan het overnemen, zo menen de sociaal-democraten. Henny Keereweer (foto) heeft hier vragen over gesteld aan Burgemeester en Wethouders. ,,Het komt de PvdA voor dat we als gemeente Schouwen-Duiveland niet alleen onze ondernemers en bedrijven niet in de kou mogen laten staan, maar ook niet de huishoudens die door de huidige omstandigheden nog steeds of weer in de knel zitten of dreigen te komen. Sommige huishoudens hebben ook nu of nog steeds vanwege de coronamaatregelen te maken met een onvoorziene, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen. Zij kunnen daardoor (weer) in de problemen komen of blijven met de betaling van hun noodzakelijke kosten, waaronder hun woonlasten,” zo laat de partij weten. De regeling, TONK genaamd, kan wat de partij betreft met terugwerkende kracht van 1 oktober j.l. worden ingevoerd; het moment waarop he rijk de stekker eruit heeft getrokken. Maar de kosten komen niet meer voor rekening van het rijk, maar van de gemeente. ,,Dat levert ons inziens geen problemen op. Die financiële middelen zijn er! Namelijk de in de Algemene Reserve geoormerkte gelden van het Corona Groei- en Herstelfonds, waarin ook gelden zijn opgenomen die het Rijk aan de gemeente heeft betaald in het kader van de oude TONK- regeling maar daaraan niet uitgegeven werden, maar over zijn gebleven.’’ Het wachten is nu op een antwoord van Burgemeester en Wethouders.