Logo wereldregio.nl
Foto:

Onderwijsbesturen willen één regioschool in de Westhoek

De schoolbesturen van Obase en Radar hebben  de gemeenteraad over de mogelijkheden tot het komen van een regioschool geïnformeerd. Na een lange periode van onderzoek - waar ouders, medewerkers en MR-en bij zijn betrokken – delen zij de uitslag. Er lijkt draagvlak voor een regioschool. De meeste ouders spreekt één plek, waar alle faciliteiten voor goed onderwijs en opvang aanwezig zijn, zeker aan. In gesprekken met betrokkenen en ook uit de enquête kwam terug dat men een meerwaarde voor kinderen ziet in een combinatie van onderwijs en opvang op een brede school. Hiermee lijkt er ruimte te zijn om de gemeente opdracht te geven op zoek te gaan naar een geschikte locatie. De schoolbesturen geven aan: ,,Het is een geitenpaadje - smal en moeilijk begaanbaar - maar wij vinden het de moeite van het onderzoeken waard. Wij geloven in dit unieke concept wat onzes inziens de meeste kansen biedt voor elk kind.’’

Adviesbureau HEVO vertelde de Raad over de processtappen en het uitgebreide onderzoek. In de fase waarin de besturen zich nu samen met de gemeente bevinden, is de volgende stap een aanbeveling richting het college. De bestuurders van de scholen zijn blij dat zij deze stap nu kunnen zetten. Tegelijk beseffen zij zich dat met de aanbeveling die zij doen, het proces nog alle kanten op kan. De besturen adviseren het college namelijk om op zoek te gaan naar één geschikte locatie buiten een kern. Nu is het de vraag of de politiek het hek hiervoor open zet. Het uitvoeren van dit IHP (Integraal Huisvestingsplan) valt of staat met het vinden van de juiste plek, aldus de besturen. De kans dat ouders meegaan in het plan, is vele keren groter als de school voor iedereen goed bereikbaar is. Vanuit de ouderenquête en de raadpleging van de medezeggenschapsraden komt naar voren dat de bouw van de regioschool in één van de kernen onvoldoende draagvlak kent. De schoolbesturen zien wél een kans in het realiseren van deze voorziening op een zo centraal mogelijk gelegen plaats in de regio: ,,We vragen politiek en bestuur om buiten de kernen te denken. Als dit niet lukt, moet het IHP en het onderwijskundig concept terug naar de tekentafel.Dit zou het proces enorm vertragen en betekenen dat er naar alternatieven met meer dan één locatie moet worden gezocht. Iets dat de besturen het liefst voorkomen: ,,We vertrouwen erop dat de gemeente één locatie kan vinden voor alle kinderen van de Westhoek.”