Logo wereldregio.nl
<p>Wethouder Paula Schot (SGP)</p>

Wethouder Paula Schot (SGP)

(Foto: )

Onderzoek naar fraude coronasteun

De gemeente gaat steekproefsgewijs onderzoeken of bedrijven op Schouwen-Duiveland ten onrechte inkomenssteun (Tozo) hebben ontvangen. Bij maar liefst vijfhonderd bedrijven kan daar sprake zijn, zo blijkt uit een eerste geautomatiseerde controle. Bij de vijfhonderd bedrijven zijn in totaal veertienhonderd vraagtekens geplaatst. Dat zegt nadrukkelijk nog niets over de vraag of er daadwerkelijk iets fout zit.

Tozo is in verband met corona in het leven geroepen om ondernemers financiële inkomenssteun te geven of kapitaal voor het bedrijf. Die regelingen zijn razendsnel gemaakt. De gemeente heeft een actieve rol gehad in het toekennen van die steun. Maar nu is het aan de gemeente om te kijken of alles volgens de regels is gegaan.

Het rijk heeft de Stichting Inlichtingenbureau opgericht. Die heeft het voorwerk gedaan door allerlei bestanden aan elkaar te koppelen. Daar komen zogenoemde IB-signalen uit. Een aanwijzing dat er mogelijk iets niets klopt. Mogelijk, want die signalen moeten wel onderzocht worden door de gemeente. Bij vijfhonderd bedrijven zijn er in totaal veertienhonderd signalen gekomen.

Een volledige controle van alle signalen vergt een aanzienlijke inspanning en menskracht. Vanuit de regionale samenwerking gaf de gemeente Tholen aan tegen hetzelfde knelpunt aan te lopen. In overleg met hun accountant en op advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het inlichtingenbureau hebben zij een onderscheid gemaakt in de signalen die wel en die niet worden gecontroleerd. ,,Wij hebben dit grotendeels overgenomen en waar nodig een selectie gemaakt van signalen aangepast naar de lokale situatie. Ook hebben wij signalen geselecteerd die worden gecontroleerd door het nemen van een steekproef”, zo schrijft wethouder Paula Schot (SGP) deze week aan haar mede-collegeleden.

Zaken waar de gemeente op gaat controleren zijn inkomen aanvrager, urencriterium, meerdere inschrijvingen KvK, aantal aanvragers op een adres, inkomen partner, adresbewoning, eigenaarschap, meerdere eigenaren, uitschrijving handelsregister en studiefinanciering aanvrager. Op deze criteria loopt de gemeente een financieel risico.