Afbeelding

Lintje voor Joost de Ronde

Algemeen

Vandaag heeft Joost de Ronde uit Bruinisse een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Jack van der Hoek ontvangen. De uitreiking vond plaats in het kerkcentrum van de Gereformeerde Gemeente in Nederland in Bruinisse. Op 3 november 2021 was Joost de Ronde 40 jaar organist bij de kerk waartoe hij behoort, de Gereformeerde Gemeente in Nederland in Bruinisse. De Ronde begeleidt tijdens de zondagse diensten de gemeentezang op gepaste wijze. Daarnaast is hij contactpersoon voor de andere drie organisten. Ook is hij verantwoordelijk voor het onderhoud van het orgel.

Hij bespeelt het orgel ook op andere momenten. Zo is hij present tijdens ledenvergaderingen, koffieochtenden, zangavonden en bijeenkomsten van de vrouwenvereniging. Ook heeft hij inmiddels twee CD’s met orgelspel uitgebracht. Tijdens de weeksluiting van het Bruinisser Zorgcentrum In ’t Opper verzorgt Joost de Ronde zeer regelmatig de begeleiding van de samenzang op het orgel. Ook tijdens zangavonden en optredens van het koor Petrum Dathenum is hij van de partij. Zijn inzet wordt door zowel de bewoners als het personeel zeer gewaardeerd.

Al deze activiteiten hebben er toe geleid dat Joost de Ronde is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Meer nieuws