Logo wereldregio.nl
Foto:

Informatiedag energie en klimaat

De gemeente Schouwen-Duiveland organiseert tijdens de Nationale Klimaatweek op woensdag 3 november een informatiedag van 16.00-21.00 uur over energie en klimaat. De wethouder nodigt u uit om hierover in gesprek te gaan in het gemeentehuis.

Wethouder Jacqueline van Burg (Leefbaar) is die middag tussen 16.00 uur en 21.00 uur aanwezig en nodigt het publiek uit om in gesprek met haar te gaan over wat de gemeente doet om slimmer energie op te wekken en klimaatbewuster leven te stimuleren. Denk daarbij aan de uitvoering van onze energieagenda, het Living Lab Schouwen-Duiveland, uitvoering van de afspraken in het kader van de Regionale Energie Strategie en het vaststellen van de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland en projecten op het gebied van biodiversiteit. Ook maakt ons ingenieursbureau al volop gebruik van klimaatadaptieve technieken Daarnaast zijn er ook externe partijen en organisaties aanwezig die meer kunnen vertellen over het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden en welke (stimulerings)regelingen er zijn. Iedereen heeft daarbij een eigen rol en verantwoordelijkheid. De bijeenkomst is dan ook vooral bedoeld om met elkaar in gesprek te raken over energie en klimaat. Speciale aandacht is er deze middag voor de concept transitievisie warmte. In deze visie beschrijven we hoe we in Schouwen-Duiveland de overstap maken naar een duurzame en aardgasvrije verwarming en wat dit voor eigenaren van panden betekent. Dit plan ligt momenteel ter inzage: https://denkmee.schouwen-duiveland.nl.. Wethouder Ankie Smit (Groen Links) houdt zich bezig met energie, maar is die dag nog afwezig.