Logo wereldregio.nl
Foto:

Drie ton voor jongeren en ouderen; ideeën welkom

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft ingestemd met een eenmalige extra investering van bijna € 300.000. Met dit bedrag zet de gemeente in 2021 en 2022 in op het ondersteunen en stimuleren van jongeren, ouderen en kwetsbare groepen.

De coronacrisis heeft voor verschillende groepen in de samenleving nadelige effecten. De jeugd kon langere periodes niet of gedeeltelijk naar de kinderopvang en school en de mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding en sociale interactie is beperkt (geweest). Eenzaamheid is door corona toegenomen onder (met name) ouderen en kwetsbare groepen. Voor hen is de samenleving de afgelopen tijd zo veranderd dat dit gevolgen heeft voor hun welbevinden en dagbesteding. Voor jongeren wil de gemeente de komende tijd extra investeren in sport- en bewegingsactiviteiten, onder andere door het opzetten van beweegprogramma’s op de kinderopvang en school en het subsidiëren van clinics door sportverenigingen. Daarnaast wordt ingezet op verslavingspreventie. Vanwege het vele thuiszitten van jongeren is met name het tegengaan van gameverslaving een belangrijke opgave.


Beweegtuinen stimuleren ouderen om te bewegen en elkaar te ontmoeten in de buitenlucht. Voor hen richt de gemeente de komende periode dan ook drie beweegtuinen in Brouwershaven, Zonnemaire en Scharendijke in. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door huisarts Roth. Het project Vitale Kernen wordt verder uitgerold, waarin diverse partijen samenwerken om het beweegaanbod in de kernen te vergroten. In samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool komt Radio Geluk naar de verzorgingshuizen op Schouwen-Duiveland. Daarnaast wordt de komende tijd nog verder gewerkt aan een specifiek plan die (ontstane) eenzaamheid onder ouderen moet bestrijden. De gemeente verhoogt de subsidie aan het Odensehuis, zodat geïnvesteerd kan worden in extra activiteiten. Ook wil het Odensehuis samen met leerlingen van Pieter Zeeman digitale programma’s ontwikkelen op speciale tablets. Extra ondersteuning wordt mogelijk gemaakt via HerstelTalent voor inwoners met een langdurige lichamelijke of psychische/psychosociale beperking. In 2022 investeert de gemeente in de opzet van een zelfregiecentrum; een algemeen toegankelijke voorziening voor inwoners met GGZ-problematiek en/of een lichtverstandelijke beperking die ook andere problemen hebben (zoals een verslaving).


Als inwoners van Schouwen-Duiveland zelf ideeën hebben voor de ondersteuning of stimulering van jongeren, ouderen of kwetsbare groepen kunnen die gedeeld worden via ikhebeenidee@schouwen-duiveland.nl.