Logo wereldregio.nl
<p>Dani&euml;l Joppe (CDA)</p>

Daniël Joppe (CDA)

(Foto: )

‘We zijn financieel gezonde gemeente’

In 2022 en 2023 moet hij nog wat van de spaarrekening halen om de begroting sluitend te krijgen, maar vanaf 2024 houdt de gemeente jaarlijks één miljoen euro over. Wethouder Daniël Joppe (CDA) is tevreden. ,,Ja we zijn gezond.”

Joppe: “,,We zijn tevreden dat we een financieel sluitende begroting 2022 - 2025 aan kunnen bieden. Hiermee kunnen we doorgaan met ons investeringsprogramma van 35 miljoen euro ten behoeve van de stads- en dorpsvisies. Daarnaast blijven we investeren in bijvoorbeeld warmtetransitie en jeugdhulp. Het Rijk heeft de afgelopen jaren steeds meer taken naar de gemeente overgeheveld zonder daarvoor structureel voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat stelt ons voor de nodige uitdagingen, maar we hebben ambities en die willen we allemaal aangaan. Voor 2022 en 2023 doen we daarom een beroep op de algemene reserve. Vanaf 2024 voorzien we een structureel sluitende begroting. Zoals gezegd, ben ik tevreden met het resultaat. We zijn financieel gezond en we blijven investeren in onze samenleving en daarmee in de toekomst van Schouwen-Duiveland.”

En dat was een paar jaar geleden nog wel anders. Het komt volgens Joppe vooral door een zwalkend Den Haag. ,,Eerder hielden we er nog rekening mee dat we €59 per inwoner minder zouden krijgen van het rijk. Dat is nu van de baan.” Dat maakt het lastig om een begroting op te stellen. Datzelfde geldt wat Joppe betreft voor de taken die het rijk naar de gemeente toeschuift ,,maar er het geld niet bij geeft.” De gemeenten laten dat met elkaar regelmatig weten aan het kabinet. 

Wat Joppe betreft zal er dus ook komend jaar geen sprake zijn van een belastingverhoging, anders dan de index die jaarlijks wordt toegepast. Dit jaar dus geen extra zuinige slotwoorden van de wethouder financiën. En dat is goed nieuws voor de politiek, die zich langzaam opmaakt voor de verkiezingen van maart volgend jaar. Er is weer geld.