Logo wereldregio.nl
Foto:

Sluiting huurwoningen in Zierikzee

Vandaag, vrijdag 17 september zijn op last van burgemeester Van der Hoek twee huurwoningen in Zierikzee gesloten. De huurwoningen zijn voor drie maanden gesloten op grond van artikel 13b Opiumwet, ook wel de wet Damocles genoemd. Bij een onderzoek van de politie trof men middelen aan die erop duiden dat er sprake was van drugshandel.


De aanwezigheid van handelshoeveelheden drugs in een woonwijk vormt een gevaar voor de openbare orde. Dit kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden door de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten. Om deze situatie te beëindigen is besloten beide woningen te sluiten. Daarnaast is sluiting van beide woningen ook bedoeld als krachtig signaal dat dergelijk gebruik van een woning op Schouwen-Duiveland niet getolereerd wordt en vergaande consequenties voor de huisvesting van betrokkenen kan hebben. De wet Damocles biedt de burgemeester de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen of voor het publiek toegankelijke inrichtingen te sluiten als deze een rol vervullen bij de handel in drugs.