Wethouder Paula Schot (SGP)
Wethouder Paula Schot (SGP)

Provincie moet optie externe water toevoer als optie houden

Algemeen

Het college van Burgemeester en Wethouders van Schouwen-Duiveland vraagt de provincie Zeeland in een brief uitdrukkelijk om in hun Zeeuws Deltaplan Zoet water de oplossing voor het extern aanvoeren van zoetwater open te houden. 

De agrarische sector is een van de belangrijkste economische pijlers op het eiland. Zoetwater is daarom van groot belang op Schouwen-Duiveland. Dit blijkt met name uit de droge periodes in 2018, 2019 en 2020. Die zorgden voor problemen bij de agrariërs en natuurbeheerders omdat er op belangrijke momenten voor hen te weinig zoetwater beschikbaar was. Met de wetenschap dat veranderingen van het klimaat meer extremen in het weer geven, verzoekt zij de provincie om de oplossing voor het extern aanvoeren van zoetwater open te houden. 

In het proces van het Zeeuws Deltaplan Zoet water is de haalbaarheid en toepasbaarheid van zoetwatermaatregelen onderzocht en beschreven. De beschreven maatregelen In het plan zijn over het algemeen technisch van aard. Werken aan een robuuste zoetwatersituatie is ook een praktijkopgave. In Schouwen-Duiveland doen ze dit onder andere in de Broedplaats Zoetwater. Hierbij krijgt de gemeente steun van onder andere het waterschap en provincie Zeeland. ,,Binnen de broedplaats proberen we verschillende duurzame zoetwatertechnieken uit. Maar innovatie opschalen en systemen aanpassen en veranderen kost tijd. Op dit moment zijn er nog geen beproefde oplossingen en standaardwerkwijzen beschikbaar. Het college is van mening dat zolang met deze nieuwe technieken en oplossingen nog niet is aangetoond dat het benodigde zoetwater beschikbaar komt, het belangrijk is dat de provincie de mogelijkheid van externe aanvoer van zoetwater als alternatief beschikbaar houdt’’, aldus het college.

Wethouder Paula Schot (SGP): ,,We werken graag samen met de provincie verder aan de verschillende innovatieve duurzame zoetwateroplossingen. Hier blijven wij ons onverminderd voor inzetten. Maar de zoetwatertekorten zijn voor onze agrariërs zodanig urgent, dat alle opties open moeten blijven, zolang er geen zicht is op alternatieven.” 

Meer nieuws