Logo wereldregio.nl
Jet van Gent is definitief naar LSD overgestapt
Jet van Gent is definitief naar LSD overgestapt (Foto: )

Hart voor Schouwen-Duiveland opgeheven

De jongste politieke partij op Schouwen-Duiveland, Hart voor Schouwen-Duiveland, is opgeheven. Het enige raadslid Jet van Gent uit Serooskerke is officieel toegetreden tot de fractie van Leefbaar Schouwen-Duiveland. Haar overstap was al eerder bekend gemaakt. 

Gedurende de huidige raadsperiode is een nauwe samenwerking ontstaan tussen de fracties van Hart voor Schouwen-Duiveland (HvSD) en Leefbaar Schouwen-Duiveland (Leefbaar). Deze samenwerking heeft er onder meer in geresulteerd dat waar mogelijk en wenselijk initiatieven gezamenlijk door Leefbaar en HvSD worden ontwikkeld en uitgedragen. Deze samenwerking wordt door alle betrokkenen als zeer positief en constructief ervaren, maar heeft een ad hoc-karakter. Het bestuur van HvSD heeft echter onlangs besloten om de partij op te heffen. Tegelijkertijd heeft het bestuur van HvSD verzocht aan het bestuur van Leefbaar om het enige Raadslid van HvSD, Jet van Gent, op te nemen in Leefbaar Schouwen-Duiveland.

Het bestuur van Leefbaar heeft ingestemd met dit verzoek waarna de fractie van Leefbaar de burgemeester op basis van het Reglement van Orde van de werkzaamheden van de gemeenteraad heeft laten weten dat Jet van Gent vanaf de eerste commissievergadering deel uit maakt van de fractie van LeefbaarHet is een formalisering van de huidige samenwerking en het maakt het opereren in de Raad duidelijker en krachtiger. Het bestuur meent dat één sterke lokale partij met een breed scala aan thema’s veel inwoners van Schouwen-Duiveland vertegenwoordigt. Leefbaar telt nu acht zetels. De gemeenteraad telt 23 zetels.