Logo wereldregio.nl
Foto:

Nieuw: digitaal raadsspreekuur

Vanaf september kunnen inwoners en andere geïnteresseerden zich aanmelden voor het digitale raadsspreekuur. Hiermee biedt de gemeenteraad hen de mogelijkheid om digitaal toelichting te geven over verschillende onderwerpen. Aanmelden gaat via de griffie door een e-mail te sturen naar griffie@schouwen-duiveland.nl of telefonisch via (0111) 452 000.

Tijdens dit spreekuur kan een inwoner of een vertegenwoordiger van een organisatie op een informele manier zaken (wensen, ideeën, vraagstukken of gedachten) voorleggen aan de vertegenwoordigers van alle raadsfracties. Het spreekuur is niet bedoeld voor onderwerpen die al op de agenda van de raadscommissies of gemeenteraad staan of binnenkort daarop komen. In dat geval kan men gebruikmaken van het inspreekrecht bij de commissievergaderingen. In principe vindt het spreekuur alleen plaats op de maandag- en donderdagavonden. Aan de hand van de aanmeldingen wordt in overleg gekeken naar een passende datum.


In de periode 2002 - 2017 kende de gemeente al een raadsspreekuur. Bij het mogelijk maken van spreekrecht bij de commissievergaderingen over niet geagendeerde onderwerpen is besloten het raadsledenspreekuur af te schaffen. Echter benaderen inwoners / organisaties de griffie of de fracties regelmatig rechtstreeks met de vraag om een overleg of de mogelijkheid iets aan de raadsfracties te mogen toelichten. Vanwege het coronavirus vergaderen de raadscommissies en de gemeenteraad al ruim een jaar digitaal. Daardoor is er veel ervaring opgedaan met digitaal vergaderen en overleg. Hieruit is het idee ontstaan weer een raadsspreekuur in het leven te roepen, alleen dit keer digitaal. 

Ga voor meer informatie over het raadsspreekuur naar www.schouwen-duiveland.nl/gemeenteraad