Logo wereldregio.nl
Foto: Copyright 2006, Mike Watson Images Limited.

‘Betere uitleg voorkomt de meeste bezwaren’

 ‘De mens centraal, regels op de tweede plaats’ is het officiële credo van de gemeente Schouwen-Duiveland. Maar als dat zo is, kan er richting de bezwaarmakers nog wel wat verbeterd worden. Vrijwel alle ingediende bezwaren in 2020 (bijna tachtig) hadden voorkomen kunnen worden als de gemeente over haar beslissingen beter tekst en uitleg had gegeven. Een opmerkelijke conclusie van de Bezwaarschriftencommissie, die haar jaarverslag heeft gepresenteerd.

De klachten worden door de commissie in tweeën gedeeld. Er zijn klachten over de sociale zekerheid. Mensen die ontevreden zijn over beslissingen over uitkeringen, zorgondersteuning (WM), minimaregelingen en bijvoorbeeld het aanvragen van een parkeerkaart. Het aantal bezwaren is toegenomen ten opzichte van 2019. Deels te verklaren omdat de wet- en regelgeving is veranderd. Nieuw was dat er vier keer bezwaar aangetekend is tegen de uitvoering van de Tozo, de ondersteuningsregeling voor ondernemers in verband met corona.

Alle andere bezwaren vallen onder de ‘kamer algemene zaken’. Daarbij gaat het onder meer om handhavingskwesties, invordering van dwangsommen, de wet openbaarheid bestuur, de algemene plaatselijke verordening en verkeersbesluiten. Opvallen is dat de meeste bezwaarmakers nul op het rekest krijgen bij de bezwaarschriftencommissie. Een handvol bezwaren wordt ‘ontvankelijk en gegrond’ verklaard.

Maar het opmerkelijke is dus dat de commissie de overtuiging heeft dat wanneer ambtenaren meer tijd nemen om hun besluit toe te lichten, bezwaren dan wel worden weggenomen. Letterlijk schrijft de commissie in haar verslag aan het gemeentebestuur: ,, Voor alle bezwaarschriften, zowel van de kamer sociale zekerheid, als van kamer algemene zaken blijft de commissie er echter ook van overtuigd dat de indiening van bezwaarschriften op voorhand kan worden voorkomen als aan de voorkant door of namens het bestuursorgaan richting aanvrager – of (een) derde-belanghebbende(n) – duidelijk(er) wordt gecommuniceerd, geïnformeerd en beargumenteerd hoe en waarom tot een besluit of een beschikking is gekomen.’’