Logo wereldregio.nl
Foto:

Goede uitleg voorkomt bezwaarschiften

Als de gemeente beter communiceert met bezwaarmakers, kunnen vrijwel alle bezwaren die jaarlijks worden ingediend, worden voorkomen. Tot die opmerkelijke conclusie komt de bezwaarschriftencommissie in haar jaarverslag. Ze schrijft letterlijk: ,,Voor alle bezwaarschriften, zowel van de kamer sociale zekerheid, als van kamer algemene zaken blijft de commissie er echter ook van overtuigd dat de indiening van bezwaarschriften op voorhand kan worden voorkomen als aan de voorkant door of namens het bestuursorgaan richting aanvrager – of (een) derde-belanghebbende(n) – duidelijk(er) wordt gecommuniceerd, geïnformeerd en beargumenteerd hoe en waarom tot een besluit of een beschikking is gekomen.’