Logo wereldregio.nl
<p>Burgemeester Van der Hoek</p>

Burgemeester Van der Hoek

(Foto: )

Gemeente sluit drugspand in Zierikzee

Vandaag, vrijdag, is op last van burgemeester Van der Hoek (foto) een huurwoning in Zierikzee gesloten. De huurwoning aan de Plevierstraat is voor drie maanden gesloten op grond van artikel 13b Opiumwet, ook wel de wet Damocles genoemd. Bij een inval op 7 mei trof de politie zowel soft- als harddrugs aan en munitie voor vuurwapens.


De aanwezigheid van handelshoeveelheden drugs vormt een gevaar voor de openbare orde. Dit kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden door de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten. Om deze situatie te beëindigen is besloten de woning te sluiten. Daarnaast is sluiting van de woning ook bedoeld als krachtig signaal dat dergelijk gebruik van een woning op Schouwen-Duiveland niet getolereerd wordt en vergaande consequenties voor de huisvesting van betrokkenen kan hebben. De wet Damocles biedt de burgemeester de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen of voor het publiek toegankelijke inrichtingen te sluiten als deze een rol vervullen bij de handel in drugs. 

Het is de eerste keer dat de gemeente besluit tot sluiting van een woonhuis.