Logo wereldregio.nl
Foto: Mariska Cator

Scheffers hoeft niet opnieuw te solliciteren

Directeur-bestuurder Albert Scheffers van het Stadhuismuseum in Zierikzee hoeft niet opnieuw te solliciteren naar zijn functie. De gemeenteraad had dat gevraagd omdat op die manier aan de afspraken van weleer voldaan zou worden. Maar de Raad van Toezicht van het museum zag dat niet zitten en ging pal achter Scheffers staan. Burgemeester en wethouders halen nu bakzeil en hebben besloten dat een sollicitatiebrief van Scheffers, die al jaren op zijn plek zit en naar tevredenheid functioneert, uit kan blijven. B en W voeren corona op als een van de argumenten: ,,De raad van toezicht en de gemeente zijn in gezamenlijkheid tot de conclusie gekomen dat het Stadhuismuseum (ook als conservator van de gemeentelijke collectie) gelet op de moeilijke omstandigheden waar het door de coronacrisis momenteel in verkeert, gebaat is bij stabiliteit en continuïteit.