Logo wereldregio.nl
Foto:

Column burgemeester over ramp Limburg

Medeleven

De beelden van de hevige overstromingen in provincie Limburg en onze buurlanden Duitsland en België hebben mij zeer geraakt. Het is onvoorstelbaar hoe zwaar deze gebieden getroffen zijn. 

Eens te meer wordt duidelijk hoe onverwacht sterk en verwoestend het water kan zijn. Met alle desastreuze en betreurenswaardige gevolgen van dien. Dat weten wij in Zeeland ook maar al te goed. 

Helaas zijn er in Duitsland en België veel slachtoffers te betreuren.

Het water heeft veel mensen in totale ontreddering achtergelaten, ontnomen van hun huis, bezittingen en van alles wat vertrouwd was.

Talloze bedrijven zijn door de hevige overstromingen hard geraakt en hebben veel schade opgelopen. Een hard gelag, zeker voor die ondernemers die door het coronavirus nog maar kort weer hun gasten mochten ontvangen of hun klanten van dienst konden zijn.

Tegelijkertijd realiseer ik me dat de beelden van deze overstromingen erg pijnlijk en confronterend zijn voor de mensen die hier op Schouwen-Duiveland de Watersnoodramp hebben meegemaakt of dierbaren zijn verloren. Herinneringen komen bij velen terug en de emoties ook. Want de impact van die noodlottige gebeurtenis is nog onverminderd voelbaar, een onuitwisbaar en tragisch hoofdstuk uit de geschiedenis van ons eiland. Daarom gaan mijn gedachten ook naar u uit. 

Juist in deze tijden is het belangrijk er voor elkaar te zijn, een ander te helpen en een luisterend oor te bieden. Tot op de dag vandaag zijn we op Schouwen-Duiveland dankbaar voor de hulp die tijdens en kort na de Ramp uit alle windstreken van het land – en ver daarbuiten – geboden werd. Hulp die onmisbaar was voor het herstel en de wederopbouw van ons eiland. 

Het is vanuit deze dankbaarheid en solidariteit dat ik mijn collega in Valkenburg - één van de meest zwaar getroffen gemeenten en net als wij een sterk toeristische gemeente - heb gevraagd of Schouwen-Duiveland in deze moeilijke tijd iets voor zijn gemeente en inwoners kan betekenen. 

Ik ben er van overtuigd dat velen van ons inmiddels een financiële bijdrage hebben gegeven via giro 777, maar mogelijk kunnen we, als gemeenschap, ook in praktische zin hulp bieden om op die manier de mensen weer op weg helpen. Hopelijk zijn er desgevraagd ook velen op ons eiland die daar te zijner tijd een helpende hand bij willen toesteken. 

Namens het gemeentebestuur en de inwoners van Schouwen-Duiveland betuig ik mijn oprechte medeleven aan alle mensen die door deze overstromingen getroffen zijn. Ik wens de getroffenen veel sterkte toe en hoop van harte dat voorspoedige tijden zich weer snel aan zullen dienen.

Jack Chr. van der Hoek

Burgemeester van Schouwen-Duiveland