Logo wereldregio.nl
Foto: VOLODYMYR BURDYAK

Proef met loslopende honden op stuk strand

Als proef worden loslopende honden toegestaan op het strand tussen de Punt (Westenschouwen) en de Oosterscheldekering. Het gaat om een pilot die loopt tot 1 oktober.
Hondenbezitters- en uitlaatservices hebben aangegeven behoefte te hebben aan een jaarrond losloopgebied op het strand. Momenteel zijn loslopende honden op het strand en in de zee namelijk alleen toegestaan in de periode van 1 oktober tot 1 mei. In de periode van 1 mei tot 1 oktober mag dit uitsluitend tussen 19.00 uur en 10.00 uur. Op het Verklikkerstrand zijn loslopende honden van 1 april tot 1 oktober 24 uur per dag vanwege het broedseizoen helemaal niet toegestaan. In overleg met lokale partijen is besloten om het gebied tussen de Punt bij Westenschouwen en de Oosterscheldekering aan te wijzen als pilot voor een mogelijk jaarrond losloopgebied. Dit is een stuk strand dat badgasten vanwege de sterke stroming minder bezoeken.
Na afloop van de pilot wordt in overleg met alle betrokken partijen besloten of dit strand als permanent losloopgebied wordt aangewezen.