Logo wereldregio.nl
Foto:

Extra geld voor bibliotheekproject

Bibliotheek Oosterschelde krijgt van de gemeente Schouwen-Duiveland ruim € 60.000  extra voor de uitbreiding van de aanpak BoekStart-Bibliotheek op school. Hierdoor kunnen alle basisscholen en kinderopvanglocaties tot 2023 voor € 15,- per leerling per jaar meedoen en inzetten op meer leesplezier. 

De aanpak BoekStart-Bibliotheek op school richt zich op leesbevordering en mediawijsheid en is opgezet om bij te dragen aan betere lees- en digivaardigheden van kinderen tot 13 jaar. Onder het motto ‘Meer kinderen beter in taal’ draagt BoekStart-Bibliotheek op school bij aan het verbeteren van lees- en taalvaardigheden en informatie- en mediavaardigheden en het vergroten van de leesmotivatie. Hiervoor wordt bij de kinderopvang en de basisscholen een voorleesconsulent en een leesconsulent van de Bibliotheek ingezet om leerkrachten en medewerkers van de kinderopvang te ondersteunen bij verschillende onderwerpen rondom lezen en media. Denk bijvoorbeeld aan gericht advies voor kinderen met een leesprobleem, tips voor een goede schoolcollectie of hulp bij ouderbetrokkenheid en het voorlezen thuis. Er is extra aandacht voor kinderen met een taalachterstand.

Op dit moment doen 14 basisscholen en kinderopvanglocaties al mee aan BoekStart-Bibliotheek op school. Daarvoor betalen zij een eigen bijdrage van € 22,50 per leerling per jaar. De extra subsidie maakt het mogelijk om deze eigen bijdrage vanaf 1 september te verlagen tot € 15,- per leerling per jaar. Uit een inventarisatie van de Bibliotheek blijkt dat dankzij deze extra subsidie nu 20 van de 21 basisscholen en kinderopvanglocaties aan BoekStart-Bibliotheek op school willen meedoen. Wethouder Paula Schot: “Het is mooi om te zien dat door deze subsidie zoveel scholen op Schouwen-Duiveland meedoen. Een goede lees- en taalontwikkeling is ontzettend belangrijk voor elk kind. Hoe meer kinderen er meedoen, hoe meer er kunnen profiteren van de positieve effecten van BoekStart-Bibliotheek op school.”

De subsidie wordt betaald uit een restantbudget van het Onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente. Samen met het basisonderwijs, de kinderopvangorganisaties, GGD en Bibliotheek Oosterschelde is een plan gemaakt om dit restant zo goed mogelijk te besteden. De oplossing is onder andere gevonden in een verlaging van de eigen bijdrage per leerling voor deelname aan BoekStart-Bibliotheek op school.