Logo wereldregio.nl
Foto:

Wethouder vertrouwt op verruiming woningbouw

De gemeente Schouwen-Duiveland gaat een nieuwe manier van samenwerken aan met de Provincie Zeeland. In de Woonagenda beschrijven Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten, de belangrijkste woonopgaven en de wens om samen te werken aan die woonopgaven, namelijk levensloop- en klimaatbestendig bouwen, het zorgen

voor goede, voldoende geschikte en betaalbare woningen voor de inwoners van Zeeland, nu en in de toekomst.

Op Schouwen-Duiveland zit de huizenmarkt voor de eigen inwoners op slot. Als er iets te koop komt wordt er al snel overboden door mensen van buiten Schouwen-Duiveland en ook voor wie een huurwoning wil, loopt de wachttijd op. Als het antwoord is dat er meer gebouwd moet worden, heeft wethouder Daniël Joppe (CDA, volkshuisvesting) goede hoop. Hij hoopt dat de provincie Schouwen-Duiveland meer ruimte gaat bieden.

De woonvisie van de gemeente is in goede aarde gevallen bij de provincie. Joppe heeft de zogenaamde verborgen plancapaciteit (mensen met bouwkavels maar die hierop niet bouwen) aan banden gelegd. Wie niet bouwt verspeelt zijn kansen. Ook uitgebleven bouwplannen zijn teruggeschroefd.

,,Op dit moment zijn er op Schouwen-Duiveland zo’n driehonderd ongebruikte bouwtitels. Mensen mogen dus gaan bouwen , maar doen dat niet. Dat speelt vooral in de Westhoek.’’ Joppe kan niet verklaren waarom dat niet gebeurt. Als het juiste woningtype wordt gebouwd kan dat ervoor zorgen dat tot zo’n 5 mensen of gezinnen kunnen doorstromen. En dat is van belang om de markt weer open te krijgen.

En de starters hebben het zwaar. De gemeente heeft een regeling, dat starters die tot €180.000 kopen, geholpen kunnen worden door de gemeente. Die regeling is nog niet uitgeput. ,,Maar die €180.000 is nu te weinig. We onderzoeken of we de regeling kunnen verruimen. Als het aan hem ligt komt daar snel duidelijkheid over. De gemeenteraad nam in mei raadsbreed een motie aan die het college opriep in september met een voorstel te komen met daarin allerlei middelen en oplossingen die de woningmarkt op Schouwen-Duiveland verder in beweging kunnen brengen.

Maar – hij herhaalt het nog maar een keer – er is ook nu ruimte voor plannen op het eiland als die goed onderbouwd zijn. ,,Ik weet van de woningbehoefte in Bruinisse. We hebben daar al vaker overgesproken met de dorpsraad. We willen daar graag verder over met hen in gesprek. En nu is Joppe dus aan het praten met de provincie, die er ook iets van moet vinden. ,, We hebben het beleid nu goed op orde. Ik wil niet op de zaken vooruit lopen, maar ik heb er vertrouwen in dat er ruimte komt,’’ aldus de wethouder. Als er bouwruimte komt ziet hij de meeste kansen in Haamstede, Bruinisse en Zierikzee,.