Logo wereldregio.nl
Foto: welcomia.com

Overheden bereiden zich voor op extreem weer

Gemeenten, waterschap en Provincie hebben samen afgesproken dat zij de negatieve gevolgen van hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen willen beperken. Daarop letten ze bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, maar ook bij groenbeheer en wegonderhoud. Dat legden ze vast in de Klimaatadaptatiestrategie voor Zeeland (KasZ). In deze strategie staat hoe we ons in Zeeland aanpassen aan het veranderende klimaat en omgaan met de gevolgen daarvan.

Zeeland klimaatbestendig in 2050. Dat is het doel voor de lange termijn. We hebben dus nog even tijd. ,,Dat betekent wel dat we nu de eerste stappen moeten zetten”, aldus gedeputeerde Anita Pijpelink. ,,Ook in onze provincie krijgen we steeds vaker te maken met weersextremen. De Zeeuwse natuur verandert door het verschuiven van de seizoenen. Het ene moment groeien gewassen niet vanwege extreme droogte; een paar maanden later moet de brandweer in actie komen om kelders leeg te pompen.  Het is dan ook tijd voor actie.”