Logo wereldregio.nl
Foto:

Burgemeester en wethouders de dorpen weer in

Door het coronavirus en alle beperkingen was het de afgelopen periode lastig om persoonlijke gesprekken te voeren of fysiek te vergaderen. Gelukkig laten de versoepelingen nu meer toe. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in alle 17 kernen van Schouwen-Duiveland op bezoek te gaan. Zij gaan in gesprek met de leden van de stads-, dorps- en wijkraden en verenigingen. 

Met ingang van deze week bezoeken minimaal twee collegeleden om beurten een kern om met stads-, dorps- en wijkraden en verenigingen in gesprek te gaan. Dit doen ze om een beter beeld te krijgen van wat er in de kernen speelt, ook ter voorbereiding op de komende begroting. Welke verwachtingen en wensen leven er? Welke geluiden horen de raden of verenigingen; wat is er volgens hen nodig en welke (financiële) gevolgen vloeien hier mogelijk uit voort?  De gesprekken worden waar mogelijk in de dorps- of buurthuizen in de kernen gehouden. 

Burgemeester Jack van der Hoek: ,,Ik ben blij dat we weer de gelegenheid hebben om mensen persoonlijk te spreken. Deze gesprekken zijn voor ons als college dan ook erg waardevol. Hiermee krijgen we een concreet beeld van wat er speelt en wat dit voor de kernen betekent.’’