Logo wereldregio.nl
Foto:

Gemeente laat ook van zich horen in Haringvlietkwestie

Ook de gemeente Schouwen-Duiveland is net als haar buurgemeente Goeree-Overflakkee en gemeente Hoeksche Waard volledig overrompeld met de berichtgeving van Rijkswaterstaat over de verkeersmaatregelen die zij gaan nemen op de Haringvlietbrug. 

De nadelige effecten van deze maatregelen hebben ook enorme gevolgen voor onze gemeente aldus wethouder Smit. ‘,,Ten eerste gaat het economische gevolgen hebben voor allerlei bedrijfstakken, denk bijvoorbeeld aan reistijden voor transport en toerisme. Maar ook inwoners die forenzen tussen Schouwen-Duiveland en Rotterdam krijgen een extra reistijd van een uur en daarbuiten ook nog zicht op een afsluiting van de brug in 2023 èn 2025. Dat is niet goed voor ons vestigingsklimaat. Daarnaast zorgen de maatregelen ook voor een grote verkeersdrukte op de enige andere toegangsweg tot het eiland, de N57. De verwachting is dat er meer vrachtverkeer vanuit de Maasvlakte de route over de N57 (Brouwersdam) richting Vlissingen/Terneuzen/Gent kiest. Het college vindt dit geen wenselijke ontwikkeling ook gezien de bereikbaarheid van onze recreatievoorzieningen’’. 

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft nauw contact met de gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee en Provincie Zeeland om te kijken of en hoe men samen kan optrekken richting Rijkswaterstaat. ,,Ik snap dat RWS maatregelen moet treffen, want veiligheid staat voorop. Toch hadden we liever samen met Rijkswaterstaat gezocht naar de oplossingen voor dit vraagstuk en de maatregelen. We hopen alsnog dat RWS deze uitnodiging aanpakt en in overleg met ons gaat. Maak ons gesprekspartner in de oplossing” is de oproep van wethouder Ankie Smit van de gemeente Schouwen-Duiveland. De VVD heeft er eerder deze week vragen over gesteld.