Logo wereldregio.nl
<p>Ram&ograve;n de Ceuninck van Capelle </p>

Ramòn de Ceuninck van Capelle

(Foto: )

VVD maakt zich zorgen over renovatie Haringvlietbrug

De VVD in de gemeenteraad maakt zich grote zorgen over de onderhoudsklus van twee jaar rondom de Haringvlietbrug. Tijdens deze periode is de maximum snelheid vijftig kilometer per uur en wordt het verkeer omgeleid. De vragen zijn opgesteld door de VVD-er Ramòn de Ceuninck van Capelle (foto).  De Haringvlietbrug is als het ware de toegangspoort voor toeristisch Schouwen-Duiveland. En daar maken de liberalen zich dus ook zorgen over. De vraag wordt ook gesteld aan Burgemeester en Wethouders, waarom de gemeente geen aansluiting heeft gezocht bij de gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard. Die lieten eerder al een protest horen. Mogelijk dat Schouwen-Duiveland zich nog kan aansluiten, zo luidt de suggestie. 

De twee gemeenten boven de Grevelingen lieten vorige week dit persbericht uitgaan: 

De gemeentebesturen van Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee zijn gisteren volledig verrast door de berichtgeving van Rijkswaterstaat over langdurige en ingrijpende maatregelen voor het verkeer over de Haringvlietbrug. Het voorstel zoals dat nu voorligt, het voor een periode van meer dan 2 jaar verlagen van de maximum snelheid naar 50 km per uur en het afsluiten van een rijbaan per rijrichting, is voor beide gemeentebesturen onaanvaardbaar. De bereikbaarheid van de eilanden wordt hierdoor te sterk aangetast en de economische schade zal enorm zijn. 

Effecten ook in de regio

De nadelige effecten van deze verstrekkende maatrelen van Rijkswaterstaat zijn niet alleen in de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee te merken. Ook West-Brabant en Zeeland ondervinden de gevolgen. Daarnaast zullen deze maatregelen bovendien zorgen voor een enorme verkeersdrukte op de A16 bij Dordrecht, de N57 en een terugslag van het verkeer op de ruit rond Rotterdam.

Samen optrekken

Beide gemeentebesturen hebben inmiddels initiatieven genomen om ook met andere buurgemeenten en de provincie te overleggen over het besluit van de Minister. Het is belangrijk om gezamenlijk hierin op te trekken en met Rijkswaterstaat en de minister in gesprek te gaan over alternatieven of oplossingen.

Uiteraard staat de veiligheid voorop, maar Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee willen graag gezamenlijk kijken naar andere mogelijkheden die minder en minder langdurige hinder voor het wegverkeer opleveren. De bereikbaarheid van en naar de eilandgemeenten en de verbindingen met omliggende gebieden staan hoog in het vaandel. Er moet goed gekeken worden naar mogelijke alternatieven voor de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug. Dat de Haringvlietbrug in slechte staat is, is al veel langer bekend en er wordt al geruime tijd over gesproken. De gemeentebesturen vragen zich af of het uitgangspunt van Rijkswaterstaat dat de brug open moet kunnen voor recreatief scheepvaartverkeer overeind kan blijven als dat leidt tot zoveel langdurige problemen voor het wegverkeer en zoveel economische schade. Er kan ook gekeken worden naar trajectcontrole op de brug of het openstellen van een rijbaan voor openbaar vervoer en hulpdiensten.