Logo wereldregio.nl
Foto:

D66 wil verbouwing Brogum betalen, LSD ziet liever lening

D66 wil met steun van de PvdA en de SP dat de gemeente 3,2 miljoen euro vrijmaakt om poppodium Brogum op te knappen. D66-raadslid Sandra Fontein negeert daarmee de druk vanuit LSD om dat niet te doen. LSD houdt Brogum aan het lijntje zo stelt ze. LSD wil dat Brogum een lening sluit, die vervolgens met subsidie betaalt wordt door de gemeente. Dat ziet Fontein niet zitten. En daarmee is dus ruzie ontstaan tussen LSD en D66 over het voorstel om poppodium Brogum er weer bovenop te helpen. Lievense zegt lange tijd gewerkt te hebben aan een voorstel om Brogum te helpen en ergert er zich nu aan dat D66 nu ook met een voorstel komt. Dit voorstel deugt overigens niet in zijn ogen. Zo reageert hij naar WereldRegio.

Lievense in een mail aan de raadsgriffier: ,, Daarbij zeer twijfelachtige werkwijze omdat mijn fractie hier al zeker twee jaar mee bezig is en een weloverwogen amendement al weken in de maak is met de juiste ambtelijke ondersteuning, We stappen dus blijkbaar af van het gentlemen’s agreement dat we elkaars punten niet stelen, wat hier dus wel het geval is’’. Het plan van Lievense behelst dat Brogum de benodigde drie miljoen zelf gaat lenen. Via het verhogen van de subsidie betaalt de gemeente mee. Sandra Fontein van D66 (gesteund door SP en PvdA) wil het bedrag geven.

Fontein: ,,D66 heeft Brogum al in haar laatste verkiezingsprogramma genoemd als speerpunt. Daarbij zaten D66 en SP in januari 2019, tweeëneenhalf jaar geleden dus, aan tafel bij Brogum en was LSD nog in geen velden of wegen te bekennen. Dus als we het over gentlemen’s agreement gaan hebben, dan keert Robbert Lievense nu de zaken om’’.

Fontein hield donderdagavond vast aan het voorstel. Lievense dreigde zijn voorstel in te trekken en daarmee zou Brogum niet gebaat zijn. Daarvan zag hij later af. Partijgenoot Roy Klop diende alsnog zijn voorstel in. Swen Blikman, voorzitter van Brogum, diplomatiek: ,,Nou, we kunnen wel oneindig blijven discussiëren over wat de gemeente had moeten doen of zou moeten doen maar daar schieten we niks mee op. Voor mij is het van belang dat er nu is een keer iets gebeurd. Ik heb één missie en dat is de toekomst van Brogum waarborgen. Wat betreft het geld lenen of krijgen, uiteindelijk betalen ze alsnog. Ook de kapitaallasten.’’ Blikman kan zich vinden in het LSD-voorstel. Ook wethouder Jacqueline van Burg (Leefbaar) voelde uiteraard het meeste voor het voorstel van haar partij. 

De meerderheid van de raad stemde voor het LSD-voorstel. Dat betekent dat gekeken wordt op welke wijze Brogum geld kan lenen. Ook komt het pand in eigendom van de stichting. De SGP stemde tegen het voorstel van LSD, evenals D66. PvdA en SP.